KELAS TAJWID

INI MASANYA UNTUK BELAJAR TAJWID

“Orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya” (HR. AlBukhari)

kelas tahap 1

Setiap hari KHAMIS
Jam 9:00am – 10:30am

isi kandungan

1. Hukum Nun Mati & Tanwin

2. Hukum Mim mati

3. Hukum Wajibulghunnah

4. Hukum Alif Lam

5. Hukum Qalqalah

kelas tahap 2

Setiap hari RABU
Jam 9:00am – 10:30am

isi kandungan

1. Hukum Mad

2. Hukum Ra’

3. Hukum Idgham

4. Hukum Izhar

 

kelas tahap 3

Setiap hari SELASA 
Jam 10:40am – 12:10pm

isi kandungan

1. Hukum Alif Lam Al-Jalalah

2. Hukum Saktah

3. Kaedah Membaca Hamzah Wasal

4. Hukum Wakaf

5. Tanda-tanda Bacaan Al-Quran

kelas tahap 4

Setiap hari ISNIN
Jam 2:00pm – 3:30pm

isi kandungan

1. Mahraj Huruf

2. Sifat-sifat Huruf

3. Hukum Bacaan

Kalla, Bala & Naam

 

 

Kelas Musyafahah & Talaqqi

Setiap hari SELASA
Jam 9:00am – 10:30am

isi kandungan

1. Hukum Mad

2. Hukum Ra’

3. Hukum Idgham

4. Hukum Izhar